საწოლი

ფილტრი
КМ1
КМ1 დეტალურად
სიგრძე: 2200
სიგანე: 2000
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1800
КМ2
КМ2 დეტალურად
სიგრძე: 2200
სიგანე: 2000
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1800
КМ3
КМ3 დეტალურად
სიგრძე: 2200
სიგანე: 2000
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1800
პროდუქტის შედარება ()