კუთხის დივან

ფილტრი
სიგრძე:
სიგანე:
სლეპერი სიგრძე:
საწოლიანი სავარძელი:
Sofa Dakota
Sofa Dakota დეტალურად
სიგრძე: 2860
სიგანე: 1630
Sofa Martin
Sofa Martin დეტალურად
სიგრძე: 2450
სიგანე: 1470
სლეპერი სიგრძე: 2120
საწოლიანი სავარძელი: 1430
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Schritt - Querschläfer
Corner sofa Tomas
Corner sofa Tomas დეტალურად
სიგრძე: 3040
სიგანე: 1640
სლეპერი სიგრძე: 2310
საწოლიანი სავარძელი: 1560
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: step eurobook
ECKSOFA Parma
ECKSOFA Parma დეტალურად
სიგრძე: 2850
სიგანე: 1690
სლეპერი სიგრძე: 2360
საწოლიანი სავარძელი: 1410
Sofa Madison
Sofa Madison დეტალურად
სიგრძე: 3250
სიგანე: 1720
სლეპერი სიგრძე: 1960
საწოლიანი სავარძელი: 1600
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Schritt - Querschläfer
Corner sofa Nirvana
Corner sofa Nirvana დეტალურად
სიგრძე: 3120
სიგანე: 2050
სლეპერი სიგრძე: 1920
საწოლიანი სავარძელი: 1920
Sofa Astor
Sofa Astor დეტალურად
სიგრძე: 2450
სიგანე: 1470
სლეპერი სიგრძე: 2120
საწოლიანი სავარძელი: 1430
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Schritt - Querschläfer
Montreal EO
Montreal EO დეტალურად
სიგრძე: 3360
სიგანე: 2505
სლეპერი სიგრძე: 1900
საწოლიანი სავარძელი: 1700
Ecksofa Magnum
Ecksofa Magnum დეტალურად
სიგრძე: 2860
სიგანე: 1910
სლეპერი სიგრძე: 2180
საწოლიანი სავარძელი: 1510
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Delphin
Sofa Siciliy
Sofa Siciliy დეტალურად
სიგრძე: 2660
სიგანე: 1820
სლეპერი სიგრძე: 2250
საწოლიანი სავარძელი: 1490
Corner sofa M2
Corner sofa M2 დეტალურად
სიგრძე: 3150
სიგანე: 1550
სლეპერი სიგრძე: 2550
საწოლიანი სავარძელი: 1500
Corner sofa Loft
Corner sofa Loft დეტალურად
სიგრძე: 2910
სიგანე: 1700
სლეპერი სიგრძე: 2450
საწოლიანი სავარძელი: 1650
Ecksofa Leipzig
Ecksofa Leipzig დეტალურად
სიგრძე: 2970
სიგანე: 1730
სლეპერი სიგრძე: 2530
საწოლიანი სავარძელი: 1430
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Puma
Sofa Toronto
Sofa Toronto დეტალურად
სიგრძე: 2980
სიგანე: 2150
სლეპერი სიგრძე: 1960
საწოლიანი სავარძელი: 1520
Corner sofa Foster
Corner sofa Foster დეტალურად
სიგრძე: 2990
სიგანე: 1715
სლეპერი სიგრძე: 2550
საწოლიანი სავარძელი: 1445
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Delphin
Space
Space დეტალურად
სიგრძე: 2900
სიგანე: 1500
სლეპერი სიგრძე: 2100
საწოლიანი სავარძელი: 1500
Sofa Brando
Sofa Brando დეტალურად
სიგრძე: 3420
სიგანე: 1650
სლეპერი სიგრძე: 1940
საწოლიანი სავარძელი: 1620
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Schritt - Querschläfer
Sofa Urban
Sofa Urban დეტალურად
სიგრძე: 2660
სიგანე: 1630
სლეპერი სიგრძე: 2130
საწოლიანი სავარძელი: 1580
Ecksofa Fiji
Ecksofa Fiji დეტალურად
სიგრძე: 3290
სიგანე: 1680
სლეპერი სიგრძე: 2960
საწოლიანი სავარძელი: 1580
Ecksofa  Stanley
Ecksofa Stanley დეტალურად
სიგრძე: 2430
სიგანე: 1600
სლეპერი სიგრძე: 2030
საწოლიანი სავარძელი: 1500
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Eurocomfort
Ecksofa Twist
Ecksofa Twist დეტალურად
სიგრძე: 2380
სიგანე: 1550
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1480
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Schritt - Querschläfer
 Hanover
Hanover დეტალურად
სიგრძე: 2800
სიგანე: 1670
სლეპერი სიგრძე: 2400
საწოლიანი სავარძელი: 1450
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Schritt - Querschläfer
Ecksofa Prime
Ecksofa Prime დეტალურად
სიგრძე: 2230
სიგანე: 1560
სლეპერი სიგრძე: 1900
საწოლიანი სავარძელი: 1200
Corner sofa Energy
Corner sofa Energy დეტალურად
სიგრძე: 2620
სიგანე: 1650
სლეპერი სიგრძე: 2260
საწოლიანი სავარძელი: 1530
Ecksofa Stanley
Ecksofa Stanley დეტალურად
სიგრძე: 3645
სიგანე: 1600
სლეპერი სიგრძე: 2030
საწოლიანი სავარძელი: 1500
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Eurocomfort
Concord EO
Concord EO დეტალურად
სიგრძე: 3250
სიგანე: 2100
Corner sofa Lounge
Corner sofa Lounge დეტალურად
სიგრძე: 2940
სიგანე: 1810
სლეპერი სიგრძე: 1960
საწოლიანი სავარძელი: 1520
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Book layout
Montreal EO
Montreal EO დეტალურად
სიგრძე: 3060
სიგანე: 1800
სლეპერი სიგრძე: 1900
საწოლიანი სავარძელი: 1700
Ecksofa  Rhein
Ecksofa Rhein დეტალურად
სიგრძე: 2850
სიგანე: 1800
სლეპერი სიგრძე: 2400
საწოლიანი სავარძელი: 1260
М1  EO
М1 EO დეტალურად
სიგრძე: 3150
სიგანე: 1550
სლეპერი სიგრძე: 2550
საწოლიანი სავარძელი: 1520
Savoy E
Savoy E დეტალურად
სიგრძე: 2700
სიგანე: 1600
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1500
Arizona EO
Arizona EO დეტალურად
სიგრძე: 3060
სიგანე: 1740
სლეპერი სიგრძე: 2480
საწოლიანი სავარძელი: 1690
Energy
Energy დეტალურად
სიგრძე: 2620
სიგანე: 1650
სლეპერი სიგრძე: 2260
საწოლიანი სავარძელი: 1530
Ecksofa Forward
Ecksofa Forward დეტალურად
სიგრძე: 2550
სიგანე: 1550
სლეპერი სიგრძე: 2140
საწოლიანი სავარძელი: 1370
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Schritt - Querschläfer
Montblanс EO
Montblanс EO დეტალურად
სიგრძე: 3030
სიგანე: 1820
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1350
 Corner sofa Berlin
Corner sofa Berlin დეტალურად
სიგრძე: 2950
სიგანე: 1950
სლეპერი სიგრძე: 1900
საწოლიანი სავარძელი: 1700
Brooklyn EO
Brooklyn EO დეტალურად
სიგრძე: 2930
სიგანე: 1730
სლეპერი სიგრძე: 1950
საწოლიანი სავარძელი: 1500
 Scandi
Scandi დეტალურად
სიგრძე: 3030
სიგანე: 1820
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1350
Roxi 2_0
Roxi 2_0 დეტალურად
სიგრძე: 3450
სიგანე: 1720
სლეპერი სიგრძე: 2800
საწოლიანი სავარძელი: 1300
California EO
California EO დეტალურად
სიგრძე: 3030
სიგანე: 1790
სლეპერი სიგრძე: 1900
საწოლიანი სავარძელი: 1700
Ecksofa Manhattan
Ecksofa Manhattan დეტალურად
სიგრძე: 2620
სიგანე: 1890
სლეპერი სიგრძე: 2050
საწოლიანი სავარძელი: 1370
Denton EO
Denton EO დეტალურად
სიგრძე: 2700
სიგანე: 1670
სლეპერი სიგრძე: 2140
საწოლიანი სავარძელი: 1610
Ecksofa Köln
Ecksofa Köln დეტალურად
სიგრძე: 3100
სიგანე: 1800
სლეპერი სიგრძე: 1900
საწოლიანი სავარძელი: 1700
Ecksofa München
Ecksofa München დეტალურად
სიგრძე: 2650
სიგანე: 1620
სლეპერი სიგრძე: 2100
საწოლიანი სავარძელი: 1530
ტრანსფორმაციის მექანიზმი: Schritt - Querschläfer
Manchester  E
Manchester E დეტალურად
სიგრძე: 2600
სიგანე: 1800
სლეპერი სიგრძე: 2050
საწოლიანი სავარძელი: 1420
Roxi EO
Roxi EO დეტალურად
სიგრძე: 2820
სიგანე: 1950
სლეპერი სიგრძე: 2150
საწოლიანი სავარძელი: 1570
Dallas
Dallas დეტალურად
სიგრძე: 3000
სიგანე: 2100
სლეპერი სიგრძე: 2400
საწოლიანი სავარძელი: 1600
Michigan
Michigan დეტალურად
სიგრძე: 2920
სიგანე: 2120
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1600
Chicago
Chicago დეტალურად
სიგრძე: 3000
სიგანე: 2200
სლეპერი სიგრძე: 2370
საწოლიანი სავარძელი: 1550
Roxi 2
Roxi 2 დეტალურად
სიგრძე: 2800
სიგანე: 1720
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1300
Aliot  E
Aliot E დეტალურად
სიგრძე: 3020
სიგანე: 2520
სლეპერი სიგრძე: 1900
საწოლიანი სავარძელი: 1560
Atlanta
Atlanta დეტალურად
სიგრძე: 3350
სიგანე: 2190
სლეპერი სიგრძე: 1950
საწოლიანი სავარძელი: 1450
Seatle E
Seatle E დეტალურად
სიგრძე: 3150
სიგანე: 1720
სლეპერი სიგრძე: 2450
საწოლიანი სავარძელი: 1300
California mini
California mini დეტალურად
სიგრძე: 2670
სიგანე: 2105
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1500
Ostin
Ostin დეტალურად
სიგრძე: 2670
სიგანე: 1660
სლეპერი სიგრძე: 2150
საწოლიანი სავარძელი: 1550
Scandi mini EO
Scandi mini EO დეტალურად
სიგრძე: 2550
სიგანე: 1820
სლეპერი სიგრძე: 2550
საწოლიანი სავარძელი: 1350
Aliot
Aliot დეტალურად
სიგრძე: 3000
სიგანე: 1880
სლეპერი სიგრძე: 1900
საწოლიანი სავარძელი: 1560
California mini  EO
California mini EO დეტალურად
სიგრძე: 2480
სიგანე: 1870
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1500
Tusson E
Tusson E დეტალურად
სიგრძე: 2530
სიგანე: 1760
სლეპერი სიგრძე: 2100
საწოლიანი სავარძელი: 1550
Nicol eco EO
Nicol eco EO დეტალურად
სიგრძე: 2280
სიგანე: 1820
სლეპერი სიგრძე: 2280
საწოლიანი სავარძელი: 1350
Sidney EO
Sidney EO დეტალურად
სიგრძე: 2770
სიგანე: 1780
სლეპერი სიგრძე: 1900
საწოლიანი სავარძელი: 1500
Montreal EO
Montreal EO დეტალურად
სიგრძე: 2850
სიგანე: 1690
სლეპერი სიგრძე: 2450
საწოლიანი სავარძელი: 1640
Duglas  EO
Duglas EO დეტალურად
სიგრძე: 2650
სიგანე: 1800
სლეპერი სიგრძე: 1950
საწოლიანი სავარძელი: 1500
Rubi  E
Rubi E დეტალურად
სიგრძე: 2250
სიგანე: 1700
სლეპერი სიგრძე: 2050
საწოლიანი სავარძელი: 1550
Taurus
Taurus დეტალურად
სიგრძე: 2500
სიგანე: 1550
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1500
 Boston
Boston დეტალურად
სიგრძე: 2400
სიგანე: 1610
სლეპერი სიგრძე: 2000
საწოლიანი სავარძელი: 1570
პროდუქტის შედარება ()